Firm:
Milica Ostojić
Bijakovići , Kralja Tomislava 48
Medjugorje 88266
Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Telephone / fax: +387 36 651 293
Mobilní telefon: +387 63 631 256
E-mail: mica.medjugorje@gmail.com

Email : peostojic@yahoo.com

11 + 11 =