Firma:
Milica Ostojić
Bijakovići, Kralja Tomislava 48
Medjugorje 88266
Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Telephone / fax :  +387 36 651 293

Mobile: +387 63 631 256

Mobile : +387 63 325 237

E-mail: mica.medjugorje@gmail.com

Email : peostojic@yahoo.com

14 + 14 =