Adres:
Milica Ostojić
Kralja Tomislava 48
88266 Medjugorje
Bosna i Hercegovina
Spółka:
Milica Ostojić
Bijakovići , Kralja Tomislava 48
Medjugorje 88266
Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Telephone / fax: +387 36 651 293
Telefon komórkowy: +387 63 631 256
E-mail: mica.medjugorje@gmail.com
Email : peostojic@yahoo.com

13 + 13 =