Mica Medjugorje
Bijakovići, Kralja Tomislava 48
88266 Medjugorje
Bosna i Hercegovina

Contact:
Phone: +387 63 325 237
E-mail: mica.medjugorje@gmail.com
E-mail : peostojic@yahoo.com

7 + 13 =