Firm:
Milica Ostojić
Bijakovići , Kralja Tomislava 48
88266 Medjugorje
Bosna i Hercegovina

Contact:
Telephone and fax: +387 36 651 293

Mobile phone: +387 63 631 256

Mobile phone : +387 63 325 237

E-mail: mica.medjugorje@gmail.com

Email : peostojic@yahoo.com

4 + 5 =